Posts Tagged ‘twitter’

Obama, mannen, myten, reformisten?

18/08/2009

Förväntningarna på Obama som ny president var nästan löjligtstora från hela övriga världen, förändring och den skulle komma fort! Visst har tongången gentemot andra delar av världen blivit bättre, den internationella respekten för USA som nation har ökat men vad sker egentligen på hemma plan i världens stormakt. Det går väl egentligen inte att göra så mycket annat än att konstatera hur pass svårarbetat det hela är, ett värdekonservativt men på samma gång marknadsliberalt på något plan av nästan fetischistisk nivå. I ett land där människan per definition tjänar marknaden och inte tvärt om är det svårt att hävda allas rätt till grundläggande sjukvård, utan att halva nationen ropar högt i protest. Att inte ens en nedrustning utav de privata vapen innehaven går att göra utan att få högljuda protester emot sig känns skrämmande och visar på en bild av ett land där ett vapen är jämställt med ett husdjur och därav finns i vart och vartannat hem.

Att sedan hela den amerikanska senaten sitter hukandes över sina mobiltelefoner för att uppdatera sitt twitterflöde under tal och plenadebatter gör en lite smått orolig över den framtida utvecklingen, inte minst när statistiken säger att 40% av alla tweets (twitter uppdateringar) bara är strunt. Jag hoppas att President Obama tillslut kan få stöd för sin sjukvårdsreform och att han lyckas föra in en medvetenhet för socialt ansvarstagande i den Amerikanska inrikespolitiken.

Annonser

Twitter – Konspirationens sanna hem

07/08/2009

Jag tycker att det är smått roligt att twitter blivit hackat, något som resulterade i att en stor del av politikersveriges skvaller avstannade helt, något som är sällan förekommande. Upprivna ”twittrare” började istället febrilt facebookupdatera istället. Spännade.