Posts Tagged ‘sjukvård’

Välfärdens dilemma

10/09/2009

Som tur väl är finns det bara ett privat akutsjukhus i Sverige, däremot så är det nästan endast det som går med överskott. Det jag vill trycka på är inte hur bra eller dåligt en privat aktör driver ett akutsjukhus, i det här fallet verkar det snarare som att landstingen kan hämta lite inspiration. Utan det jag vill fokusera på är överskottet, inte att överskott är dåliga i sig snarare peka på användandet av överskottet.

Alliansen i landstingen och regeringen anser att så länge de privata aktörerna själva anser att de har råd att plocka ut pengar till aktieägare så kan de göra det. Personligen så tänker jag att har en vårdinstans gått + så används det till att förbättra lokaler, väntetider, arbetsförhållanden och kvalitén. Dessutom måste man komma ihåg att landstingen måste fylla allas vårdbehov, även om en privat aktör går i konkurs. Med ett år kvar till val så får vi väl se om Filippa Reinfeldt eller de andra sjukvårdslandstingsråden i Sverige slänger iväg ytterligare vårdinrättningar.

DN1, DN2, Aftonbladet

Annonser

Obama, mannen, myten, reformisten?

18/08/2009

Förväntningarna på Obama som ny president var nästan löjligtstora från hela övriga världen, förändring och den skulle komma fort! Visst har tongången gentemot andra delar av världen blivit bättre, den internationella respekten för USA som nation har ökat men vad sker egentligen på hemma plan i världens stormakt. Det går väl egentligen inte att göra så mycket annat än att konstatera hur pass svårarbetat det hela är, ett värdekonservativt men på samma gång marknadsliberalt på något plan av nästan fetischistisk nivå. I ett land där människan per definition tjänar marknaden och inte tvärt om är det svårt att hävda allas rätt till grundläggande sjukvård, utan att halva nationen ropar högt i protest. Att inte ens en nedrustning utav de privata vapen innehaven går att göra utan att få högljuda protester emot sig känns skrämmande och visar på en bild av ett land där ett vapen är jämställt med ett husdjur och därav finns i vart och vartannat hem.

Att sedan hela den amerikanska senaten sitter hukandes över sina mobiltelefoner för att uppdatera sitt twitterflöde under tal och plenadebatter gör en lite smått orolig över den framtida utvecklingen, inte minst när statistiken säger att 40% av alla tweets (twitter uppdateringar) bara är strunt. Jag hoppas att President Obama tillslut kan få stöd för sin sjukvårdsreform och att han lyckas föra in en medvetenhet för socialt ansvarstagande i den Amerikanska inrikespolitiken.