Posts Tagged ‘Obama’

Obama, mannen, myten, reformisten?

18/08/2009

Förväntningarna på Obama som ny president var nästan löjligtstora från hela övriga världen, förändring och den skulle komma fort! Visst har tongången gentemot andra delar av världen blivit bättre, den internationella respekten för USA som nation har ökat men vad sker egentligen på hemma plan i världens stormakt. Det går väl egentligen inte att göra så mycket annat än att konstatera hur pass svårarbetat det hela är, ett värdekonservativt men på samma gång marknadsliberalt på något plan av nästan fetischistisk nivå. I ett land där människan per definition tjänar marknaden och inte tvärt om är det svårt att hävda allas rätt till grundläggande sjukvård, utan att halva nationen ropar högt i protest. Att inte ens en nedrustning utav de privata vapen innehaven går att göra utan att få högljuda protester emot sig känns skrämmande och visar på en bild av ett land där ett vapen är jämställt med ett husdjur och därav finns i vart och vartannat hem.

Att sedan hela den amerikanska senaten sitter hukandes över sina mobiltelefoner för att uppdatera sitt twitterflöde under tal och plenadebatter gör en lite smått orolig över den framtida utvecklingen, inte minst när statistiken säger att 40% av alla tweets (twitter uppdateringar) bara är strunt. Jag hoppas att President Obama tillslut kan få stöd för sin sjukvårdsreform och att han lyckas föra in en medvetenhet för socialt ansvarstagande i den Amerikanska inrikespolitiken.

Annonser

President Obama och Världen

11/07/2009

Obama har det inte lätt, att bygga upp förtroendet för en sedan länge föraktad nation. Visst hyllas USA utav många personer i väst och även ett par i andra delar utav världen, men på det stora hela så är USA som stat ganska naggat i kanten utav förakt. De är stora, har enorma ekonomiska resurser, men har de förtroende? Nu har de haft en ny president ett ganska bra tag, min mening är att det märks skillnad.

Jag läser varje vecka om att Obama är ute på nya resor i nya delar av världen, träffar människor och för min del verkar det som att han injuter hopp. Han minskar avståndet till arabvärlden genom sin vistelse i Egypten och på andra platser, han träffade för några dagar sen Påven och nu senast påbesök i Västra Afrika. I nyhetsrapporteringen från Ghana berättas det om hur Obama hyllar landets demokrati och sätter dem som ett föredömme för övriga regionen. Det är precis sånt här en amerikansk president enligt min mening ska göra, uppmärksamma de goda exemplen, uppmärksamma problemen i den delen av världen som ännu ligger så hopplöst efter. Han ser möjligheterna, inte begränsningarna, han försöker knyta an till människor som USA inte på länge brytt sig om, det är spännade.

Tycka vad man tycka vill, men USA är och kommer under många år framåt fortsatt vara den största bland stormakter i världen. De kommer fortsatt ha enorm politisk tyngd, därför är presidentens agerande enormt viktigt. Inte minst nu när vi ser en värld som återigen börjar kännas lite osäker, rustningen ökar och spänningarna i relationer mellan länder ökar. Jag pratar inte minst om Nordkorea och deras datorintrång eller ökade kärnvapensatsningar utan även oroligheter inom länder, så som staskuppen i Honduras eller för den delen Kinas förtryck utav Tibet. Omvärlden måste reagera när demokratiskt tillsatta statschefer avsätts som i Honduras, så som Fidel Castro gjorde (här vill jag poängtera att jag för den delen inte stödjer Castro i allt han gör, men att han som en ganska tung politisk person uttalar sig är positivt) eller för den delen säga ifrån när Irans folk förtrycks och Mullornas makt stärks. Det är rent av nödvändigt att säga stopp när Iran och Nordkorea börjar tillverka stora kärnvapen.

Jag tycker att det är fantastiskt med det nya styret i USA, en mer sympatisk och human person i vita huset. USA och världen ville ha en ”change” då krävs än mer handlingskraft, än mer hårda fotnedsättningar och en rakryggad Obama.