Posts Tagged ‘Mikael Damberg’

(S)torstäderna, den nya huvudverken

14/06/2009

Nu börjar valresultaten analyseras både en, två och tre gånger, från vänster till höger, lokalt, regionalt och på riksnivå. Socialdemokraterna gick framåt kraftigt i stora delar av landet, i storstäderna rasade man.

Jag har funderat och hittat en rad olika faktorer som, jag tror, har haft stor betydelse för det slutgiltiga resultatet. För det första så tror jag att vi måste se till EU-parlamentets betydelse för människor i allmänhet, det är inte vilka som ska styra landet som nu beslutas, utan det är det där andra. Jag tror att många inte tycker att EU har speciellt stor betydelse, i alla fall inte i förhållande till riksdagen. Jag tror att just det här i kombination med att hälften av det röstberättigade svenskarna väljer att inte gå till valurnorna är av stort avgörande för valresultatet. Jag tror att det dels underlättar för nya partier att gripa de åtråvärda platserna i parlamentet men jag är också säker på att det försvagar de största partierna. Folkpartiet finns det säkert någon som nu utbrister, och alldeles riktigt att de gått framåt, de är å andra sidan speciellt inriktade på EU och lägger de facto betydligt mer av sin politiska tyngd just där. De större partier jag pratar om är de naturliga ledarna för de två regeringsalternativen Socialdemokraterna och Moderaterna.

För att då mer diskutera den Socialdemokratiska ställningen inom politiken så kan jag konstatera det tidigare och vänder min blick mot storstäderna, och framförallt stockholmsregionen. Det gick rent utsagt åt helvete för Socialdemokratin i huvudstaden, jag har två kvalificerade gissningar till varför. (S) valde att diskutera jobben, att lägga sitt stora fokus på finanskrisens spår kopplat till kollektivavtalsrättigheter. Ser vi till alla bruksorter i Sverige, ser vi till landsorterna där finanskrisen slagit till med stor kraft, där gick budskapet fram och människor gillade (s) kommunikation. I Stockholm har finanskrisen ännu inte nått sin peek, förhållande vis få jobb har försvunnit och framförallt de som redan var arbetslösa har känt det ökade trycket på arbetsmarknaden, detta medan sådana som jag själv, den generella Stockholmaren, inte märkt av krisen mer än när det gäller investeringar, bankärenden och aktie/fondbesked.

SvD.se skriver de om en rundringning där de ringt runt till alla partidistriktsordförande och de citerar de Håkan Juholt som pratar om att klassklyftor och en urholkad välfärd går hem att prata om i så väl Stockholm som Oskarshamn. Att det gör det råder det inga tvivel om, men jag tror inte att Håkans tanke är hela lösningen. Ska Socialdemokratin gå fram och återta Stockholms Stad och Län så krävs en uppriktigsatsning på Stockholm och dess invånare. Satsar man inte på Stockholm, klarar inte Stockholm att vända krisen och fortsätta hög tillväxt, ja då klarar inte Sverige det samma.

Som aktiv Socialdemokrat i Stockholms län så hoppas jag att Socialdemokratin tar sitt förnuft till fånga, satsar på Stockholm, tänker nytt och finns med i människors vardag. Mikael Damberg, ordförande i Länets partidistrikt står även citerad i artikeln något klokt som får bli avslutningen på det här inlägget.

Det är i de stora städerna som slaget kommer stå i nästa års riksdagsval. Nu får vi dra erfarenheter av detta resultat. Min ambition är att vi ska vara i folks vardag, men det räcker kanske inte med att knacka på deras dörr en gång – vi måste göra det flera gånger.

Annonser