Posts Tagged ‘Jobben’

Över en halvmiljon utan jobb!

09/06/2009

Den ekonomiska krisen tar ytterligare en ny vändning nästa år, just nu växer arbetslösheten explosionsartat i hela Europa. 27 Miljoner människor står snart utan jobb runt om i Europa, här i Sverige kan vi se att utvecklingen är precis likadan. Just nu pågår studentfiranden runt om i hela landet, 120 000 ungdomar lämnar just nu gymnasiet för att ta plats i konkurrensen på arbetsmarknaden och i köerna till universiteten och högskolorna runt om i hela landet. Samtidigt kan de se sig över axeln och se att var fjärde av deras vänner (ungdomar mellan 18-24år) saknar ett arbete. Vi kan också se att platserna på universiteten och högskolorna ser ut att minska något i förhållande till förra året, i en tid då det är som allra störst tryck på dem.

För mig är det självklart att alla som kan jobba också ska ha möjlighet till jobb, för mig är det också självklart att alla människor ska ha en rimlig chans till vidareutbildning och ökad kompetensutveckling, vilket gäller långt många fler än landets unga. Ett Sverige som står konkurrenskraftigt på marknaden efter att konjunkturen har vänt har också välutbildad arbetskraft och ett stort utbud av ny teknik och forskning.

I riksdagsvalet 2006 stod den nuvarande statsministern och utlovade fler jobb och ett brutet utanförskap, nu står vi här tre år senare och det så kallade utanförskapet är större än 2006 och beräknas fortsatt stiga, andelen jobb minskar och bristen på en progressiv arbetsmarknadspolitik är total… Nästa år står över en halv miljon människor i Sverige utan jobb,

Var är jobben Reinfeldt? Ser du jobben Reinfeldt?

Annonser