Posts Tagged ‘integration’

Regeringens respirator

11/09/2009

Integrationsminister Nyamko Sabuni skriver idag på DN debatt om regeringens ”nya Integrations politik”, det största problemet är att man fortsätter att snäva av integrationsbegreppet, det blir än mer vi och dom.

Säkerligen kommer det en massa små borgerliga/främlingsfientliga eller bara arga kommentarer som skriker saker som ”Ja men S lyckades ju inte bättre!?!?” eller ”DOM kostar mycket pengar”. Nej, trotts att grundtanken med integration är fel, så har den slagit slint och sossarna har misslyckats. Det stora är bara att man ifrån alla politiska sidor måste erkänna att politiken som den ser ut idag inte är en långsiktig och utvecklande lösning utan att integrationsbegreppet måste skrotas.

Integrationsministern pratar också om att kommunerna även fortsatt kommer ha ansvaret för boende, men säger inte huruvida EBO lagstiftningen fortsatt ska gälla eller ej. Hon väljer också att inte nämna vilken press kommunerna ska ha på sig att ta emot flyktingar och asylsökande. För mig är det här två mycket vitala bitar för att bryta boendesegregationen!

Att hon dessutom påstår att sammanslagningen av en rad olika diskrimineringsombudsmän skulle leda till ett bättre resultat är dessutom förkastligt då de kvantitativt sett mindre diskrimineringsgrunderna hamnar i skuggan av de större.
Vad borde göras?
Prata mångfald inte enfald – Integrationen befäster vi och dom samhället som det ser ut idag. Riv upp EBO-lagstiftningen, regionalisera bostadsbyggandet och se till att alla kommuner hjälps åt och tar emot flyktingar och asylsökande. Det är dags att sätta ett stopp för de välbärgade moderatkommunernas (Täby, Vaxholm, Danderyd och Vällinge) ständiga smitande från allt ansvar. Vi måste sluta prata om vem som är och inte är invandrare, är man svensk medborgare så ska resten inte spela någon ingen roll. Någon som kom hit för 10-15-35år sedan ska inte behöva kalla sig invandrare, utan han/hon ska kunna sluta vandra och vara lika svensk som någon annan.

Och tillsist, även om det sticker i nyliberalernas ögon så måste vi våga prata klass! Som det ser ut idag så betraktas de som kommit till Sverige som den nya arbetarklassen eller snarare som en underklass under denna. En många gånger omedveten föreställning som är helt galen. Många har bra jobb, tjänar och bor ganska bra och är därför åtminstone medelklass. Den som har råd att flytta från Rinkeby gör generellt sett det, eftersom att Rinkeby har låg socialstatus, medan de som bor i Djursholm sällan eller aldrig flyttar till ett mindre välbärgat område om det inte är så att man rent ekonomiskt tvingas till det.

Annonser

Kalla det (INTE) vad fan du vill…

28/08/2009

Aftonbladets Mats Engström skriver idag om att socialdemokratin behöver förnya sin integrationspolitik, han har delvis rätt, men samtidigt så enormt fel. Integrationstanken är fin, men politiken bakom grundtanken är död. Integration ska inte handla om att se ”invandrare” som en homogengrupp som fastnar i samhällssystemen, det skulle i grunden handla lika mycket om Medines svårigheter att lära sig svenska som Bosses svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden eller Gertruds svårigheter att återinta arbetsmarknaden efter sin sjukskrivning. Integrationstanken handlade från början om strävan efter att var och en bortsätt från alla yttre attribut skulle integreras och ges plats att växa i det fungerande samhället.

Som Sosse måste jag vara djupt självkritisk här, en grym tanke men skiten har ju inte fungerat de senaste 15 åren i alla fall. Miljonprogrammen förfaller, boendesegregeringen är extrem (Danderyd, Alby, Tensta och Waxholm exempelvis) och lösningarna känns hopplöst långt borta. När jag pratar om boende segregation så pratar jag inte om hudfärg, bakgrund eller annat irrelevant, utan jag pratar om tillgångar och klass. För mig spelar det ingen roll vilken bakgrund man har egentligen, problematiken blir segregation på grund utav klass. Människor som bor i Rinkeby flyttar generellt sätt därifrån så fort det ekonomiska utrymmet tillåter det, liksom människor bosatta i Stocksund (Danderyd) sällan flyttar därifrån så länge tillgångarna tillåter dem att bo kvar.

Vi måste vidga våra vyer, bli ideologiska och snacka mångfald. Socialdemokratin bygger på att ge alla människor lika bra förutsättningar för att lyckas och komma dit de vill, göra vardagen lättare och bättre. Därför måste vi sluta gruppera människor i fack och göra klassanalysen färgblind, vi måste se till kompetens och grundförutsättningar kopplat till behov och drömmar snarare än att kategorisera.

Mats Engström har rätt när han antyder att något är allvarligt fel, integrationsbegreppet är likt han säger förbrukat, det är missförstått. Skrota integrationspolitiken, skrota odefinierbara ord som etnicitet. Sjösätt mångfalden, för hur ska annars de invandrare som nu vandrat i Sverige i 30 år någonsin få sluta vandra? Hur ska annars min tandläkare med ursprung i Iran någonsin få känna sig hemma?