Posts Tagged ‘Eva Nilson Bågenholm’

Välfärdsapparaten – alla delar måste gå ihop

31/08/2009

I aftonbladets artikelserie om ”det nya tuffa Sverige” uppmärksammas idag nya välfärdsproblem. Min grundsyn på samhället är att alla människor förutsätts vara med och bidra i den grad man har möjlighet till detta. När man däremot är sjuk, har problem av socialkaraktär och så vidare så ska man även få hjälp. Försäkringskassan har som uppdrag att vara denna hjälpande, bidragande och förstående samhällsfunktion som ska se till att de som för tillfället har nedsatt funktion att ekonomiskt bidra till samhället ska få hjälp.

Just därför är det extremt allvarlig att försäkringskassan inte längre litar helt och fullt på läkarkåren, enligt Läkarförbundets Eva Nilson Bågenholm.

– För tio år sedan litade de på oss läkare. Försäkringskassan underkände väldigt få intyg. Men nu har det slagit över åt andra hållet.

För att välfärden ska fungera, för att alla ska kunna bidra, för att alla ska kunna få hjälp så måste också de grundläggande samhällsfunktionerna, myndigheterna och redskapen fungera. När Aftonbladet ställer frågor till den ansvarige ministern, Cristina Husmark Persson (M) så väljer hon att böja för frågorna, inte ge konkreta svar på simpla frågor utan skjuta allt för framiden. Visst säger hon att alla ska få hjälp, ja men hur? Vad tänker man ändra på? Ska man fortsätta strama åt med regelverk och sänkta ersättningsnivåer?

Aftonbladets ledare fortsätter idag tisdag (dagen efter jag la upp det här inlägget) samma tankegångar: Läsvärt.

Annonser