Posts Tagged ‘borgare’

A-kassan på tapeten eller 80% till 80%

18/06/2009

A-kassan är på tapeten idag, eller i alla fall i DN. I en längre debattartikel tar finanspolitiska rådet åter igen upp sina förslag om hur A-kassan enligt dem borde reformeras. Förslagen har tidigare presenterats i en rapport där rådet även kritiserade finansministern för att vara allt för passiv i sin hantering av finanskrisen en kritik som i stort sätt all expertis, från oss i oppositionen till konjunkturinstitutet, fört fram.

Nu tar alltså finanspolitiska rådet upp förslagen igen och konkretiserar även ett av de mer iögonfallande förslagen, nämligen det om att A-kasse ersättningen borde variera med konjunkturen. I korthet är förslaget att tiden med 80-procentig ersättning borde förlängas i sämre tider en förlängning som skulle slå till automatiskt när arbetslösheten når en viss nivå.

Idén är intressant nog att den inte bör avfärdas direkt utan en mer ingående fundering. Vid ett regeringsskifte måste en återuppbyggnad av A-kassan vara en prioriterad fråga och då kan det också vara på plats och se om eventuella förbättringar kan göras. Viktigare än några mindre justeringar är dock att ersättningen i A-kassan faktiskt måste vara 80 % för de flesta arbetare. A-kassornas samorganisation visar nämligen att bara en av fem heltidare får 80 % av sin lön i ersättning om de skulle bli arbetslösa.

När så många som 80 % är underförsäkrade så urholkas självklart förtroendet för A-kassan. För den enskilde kan privata inkomstförsäkringar vara ett alternativ, men det är inte ett alternativ som fungerar för samtliga och det bör snarare vare ett undantag än en regel att en inkomstförsäkring i huvud taget behövs.

A-kassornas samorganisation kräver att taket i A-kassan höjs men sannolikheten att Borg och den borgerliga regeringen kommer att lyssna känns däremot inte allt för stor. Bättre lycka lär de nog ha efter ett regeringsskifte.

Personligen tycker i alla fall jag att målsättningen 80 % av lönen till 80 % av löntagarna är en rätt bra målsättning för A-kassan och jag tror inte jag är ensam inom socialdemokratin att tycka detta.

Annonser