Nähä? Inte hemma för 3000?

by

Alliansen roppar högt och firar kristdemokraternas vårdnadsbidrag, ett bidrag som till skillnad från övriga bidrag verkar vara okej hos alliansfolket. Det här är helt enkelt ett legitimt sätt att låta kvinnor stanna hemma och uppmuntra detta. Tittar vi dessutom djupare på problematiken så konstaterar vi att det blir en klassfråga i mångt och mycket. Där arbetslösheten är som störst, där de socioekonomiska förhållandena är som sämst, där är vårdnadsbidragen som störst.

Om du själv fått välja, stanna hemma för 3000 kronor i månaden med ditt barn, eller ha kvar en dagisplats och faktiskt jobba? För mig är det självklart att människor som kan välja väljer att arbeta, är du däremot arbetslös så är det en lätt väg att ta vägen ”vårdnadsbidrag– något som för (framför allt kvinnor) än längre från arbetsmarknaden och skapar än större skillnader i lönebilden.

Vårdnadsbidrag är en rent av korkad lösning, som bidrar till bibehållen segregation.

Annonser

14 svar to “Nähä? Inte hemma för 3000?”

 1. Britta Sethson Says:

  Ja du har helt rätt.

  Det är ytterst konstigt att folkpartiet gick med på detta. Men folkpartiet är inte längre vad det en gång var. Nu verkar de göra vad som helst för att komma till makten.

 2. ”Jag tänker inte, jag tar redan stryk i varje fråga!” « Mona For President Says:

  […] Mona For President Gör Reinfeldt arbetslös – Innan du själv blir det. « Nähä? Inte hemma för 3000? […]

 3. Anna Högberg Says:

  ”Om du själv fått välja, stanna hemma för 3000 kronor i månaden med ditt barn, eller ha kvar en dagisplats och faktiskt jobba?”

  Jag förstår inte varför alla absolut måste välja karriären, och att det ska ses som skamligt och fel att välja familjen och att tillbringa tid med sitt barn? Jag förstår inte varför barnet ska hinkas in på en institution så fort det går.

  Vad jag skulle välja, det skulle bero på vad jag hade för jobb. Jag skulle aldrig i livet lämna barnet på dagis för att gå tillbaka till ett restaurang- eller städjobb. ALDRIG!!! Det finns ingen karriär på sådana ställen, och det är inte värt att tappa tid tillsammans med mitt barn för att flippa burgare.

  Hade jag däremot en karriär med möjligheter och ett utvecklande jobb, skulle det vara ett svårare beslut.

  Men jag respekterar verkligen människor som väljer att vara hemma med sina barn. Det är deras val. Deras liv. Deras familj.

  • monaforpresident Says:

   Det är inte rimligt att en männska förväntas stanna hemma och leva på 3000 kronor i månaden samtidigt som dessa (företrädelsevis kvinnor) hela tiden blir mindre attraktiva för anställning.

 4. Anna Högberg Says:

  ”förväntas” ?

  Nej, det är väl ändå valfritt?

  Och vill man stanna hemma för så lite som 3000 kr i månaden, så måste man väl ändå få göra det? Varför ska folk tvingas ut och jobba mot sin vilja? Varför är det acceptabelt att arbeta med att ta hand om andras ungar, men det anses fult att ta hand om sitt eget?

  Och vaddå ”mindre attraktiv för anställning”? Det är väl upp till en själv hur man utnyttjar tiden? Jag vet flera som har passat på att läsa kurser på distans medan de har varit hemma (trots allt sover barnen ibland). Jag träffade också på en somalisk kvinna som hade passat på att lära sig svenska medan hon var hemma med sina barn.

  Väljer man att stanna hemma för 3000 kr i månaden, så är det ju för att jobbet av en eller annan anledning är ett mindre attraktivt alternativ.

  • Viktor Tullgren Says:

   Du får gärna stanna hemma med dina barn om du vill det. Däremot måste man ju fråga sig varför vi andra ska betala för att du ska vara hemma? Var finns fördelen för samhället?

   Om du stannar hemma och tar hand om dina barn men också tar hand om några andras, några som kanske vill jobba och behöver dagmamma eller dagisplats ja då blir det en helt annan sak. Då hjälps flera personer, du som vill vara hemma med dina barn får vara det och de som vill jobba får hjälp med barnpassning. Men när du stannar hemma med bara dina egna barn ja då hjälper du ingen annan än dig själv och då kan man ju fråga sig varför ska samhället vara med och betala för det?

 5. Ravenna Says:

  Viktor: fördelen för samhället är att det blir en dagisplats ledig för någon som faktiskt behöver och vill ha den. Att ha ett barn på dagis kostar ju också pengar för samhället.

  Sedan vill jag också tillägga att jag tycker att föräldrakooperativ är en jättebra grej, om man bor så till att det fungerar och har en sådan arbetssituation så att det fungerar.

  • monaforpresident Says:

   Att få dagisplats ska aldrig vara ett problem, när det är det har samhället och den politiska planeringen brustit!

   Föräldrar kooperativ är en fantastisk lösning, men det är ju defacto en form av barnomsorg där föräldrar (kvinnor) inte blir hemma för 3000 kronor i månaden..

  • Viktor Tullgren Says:

   Det är väldigt dyrt för att få en dagisplats. Kostnaden för bidraget är nämligen dels de 3000 kr som föräldern får för att vara hemma och dels minskningen av skatteinkomster som kommer av att föräldern inte arbetar. En dagis plats däremot kostar visserligen men samtidigt ökar skatteintäkterna eftersom båda föräldrarna kan jobba. Så att betala en förälder att vara hemma är ett dyrt sätt att öka dagisplatserna, bättre är i så fall att betala för fler platser.

 6. Anna Högberg Says:

  Viktor, om föräldern inte är hemma så får man ju inte 3000 kr för att vara hemma.

  En person som tjänar 16000 kr per månad betalar ca 4800 kr i skatt. Och utöver detta skulle man betala ca 1000 kr för en dagisplats för ett barn. Man skulle alltså jobba heltid och få ut ca 10 000 kr. Jämför med vara-hemma-bidraget, och du har en situation där du jobbar heltid för 7000 kr extra, vilket motsvarar ca 43 kronor i timmen.

  Jag tycker att det mycket väl kan vara värt 7000 kr i månaden att få vara hemma och ta hand om barnet. Det är inget straff – barn är någonting underbart, och som förälder är det väl helt naturligt att vilja tillbringa tid med sina barn?

  Grovt räknat kostar ett dagisbarn staten ca 160 000 kr / år. Missade skatteintäkterna i exemplet ovan uppgår till 57 600 kr /år. Därtill får vi räkna vara-hemma-bidraget som hamnar på 36 000 kr /år.

  Barn på dagis: +160 000 kr
  Missad dagisavgift: -12 000 kr
  Missad skatt: -57 600 kr
  vara hemma bidrag: -36 000 kr
  Summa: +54400 kr.

  Staten tjänar alltså över 50 000 kr per år på att en mamma med relativt låg inkomst stannar hemma för 3000 kr i månaden. Tjänade mamman 24 000 kr / månaden så hamnar summan på drygt 25 000 kr som staten tjänar.

  Så kom inte med något snack om att det är dyrt för staten att låta föräldrarna vara hemma med sina barn. Det är dyrt för föräldrarna – men det är deras val. För staten är det en SNORBILLIG lösning.

  Det man kan diskutera är om själva beloppet är rimligt – borde det kanske till och med vara högre?

 7. Viktor Tullgren Says:

  Hej Anna
  Jag vet inte riktigt hur du kommer fram till dina siffror men de hjälper ju till om du tar dem från verkligheten.

  Låt oss börja med kostnaden för dagisplatser. Genomsnittliga kostnaden för ett barn i förskolan 2007 var 109 100 kr vilket blir 9091 kr/månad enligt Skolverket.

  Genomsnittliga inkomsten för kvinnor i arbete 2008 var enligt LO 22 800 kr/månad.

  Genomsnittliga kommunalskatten 2009 var 31,52% enligt SCB.

  Genomsnittlig skatt per lönearbetande kvinna blir därmed 22 800 * 12 *31,52% = 86 239 kr

  Så låt oss räkna ihop.
  Barn på dagis: + 109 100 kr
  Missad dagisavgift: -12 000 kr
  Missad skatt: -86 239 kr
  vara hemma bidrag: -36 000 kr
  Summa: -25 139 kr

  Nå då har vi inte räknat in kostnaden för att administrera själva bidragförfarandet. Statens inkomstminskning i form av lägre arbetsgivaravgift. Den långsiktiga kostnaden av att den förälder som stannar hemma kommer ha sämre löneutveckling och spara ihop till en lägre pension. Det faktum att anställda inom barnomsorg betalar skatt. Och så vidare och så vidare.

 8. Ravenna Says:

  Viktor, förskolan i all ära, man det var dagis det handlade om. Förskolan är billigare än dagis, då du behöver mindre personaltäthet för att ta hand om 6-åringar än för att ta hand om 1-åringar. 6-åringar kan vanligen äta och gå på toaletten själva. De behöver heller inga blöjor. Länken du skickade säger ingenting om dagis. Så vi kan ju börja med att ta siffror från rätt verklighet. ;-P

  Siffran 160 000 kr / dagisplats hittar du här: http://www.dagis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=53, och observera att den är grovt räknad. Observera också att kostnaden kan variera mellan kommuner.

  Dock har du rätt i att 16k var lågt räknat som inkomst, men observera att jag även tog upp 24k som ett exempel. Det var exempel på ett par olika inkomster.

  Dessutom bör du betänka att sannolikheten att en person som har ett lågavlönat jobb väljer att vara hemma är större än att en person som har ett högavlönat jobb gör det. Och det är på alla vis logiskt – på ett lågavlönat städjobb så har du inga karriärsmöjligheter att vara rädd om – det har du på en advokatfirma. Samt att inkomstbortfallet blir mindre. Man har alltså mindre att förlora. Detta tenderar säkerligen till att medelinkomsten bland de som väljer att vara lediga är lägre än det nationella snittet.

  Slutligen, och detta är av yttersta vikt för debatten:

  ”SKATTEBORTFALLET” är icke-existerande, då de flesta mammalediga ersätts av en vikarie som arbetar på tjänsten och betalar in ungefär motsvarande skatt. Jag arbetar själv som vikarie för en mammaledig tjej som har valt att gå på längre ledighet (14-17 månader).

  Vad är bäst – att hon som vill vara hemma får välja att vara hemma, och att jag som vill jobba får ”låna” hennes jobb, eller att hon tvingas jobba mot sin vilja, ungen hamnar på dagis, och att jag tvingas gå arbetslös? Tänk på att de arbetslösa också kostar pengar. Längre mammavikariat är ett superbra sätt för människor att komma in på arbetsmarknaden och det skapar rotation och ger fler människor möjlighet till att få arbetslivserfarenhet.

  Så ekvationen skulle i verkligheten se ut som någonting i stil med:
  Barn på dagis: +160 000 kr
  1 arbetslös person: +150 000 kr
  Skattebortfall: +/- 0 kr
  vara hemma bidrag: -36 000 kr
  Missad dagisavgift: -12 000 kr
  Summa: +262 000 kr

 9. Viktor Tullgren Says:

  Ravenna, först och främst så är Dagis inte ett officiellt namn på någon verksamhet som kommunen bedriver. Förskola är det namn som används för det vi i dagligt tal kallar dagis, tror du mig inte så har du en bra wikipedia artikel att läsa.

  Det som annars kallas sexårsverksamhet, kallas för förskoleklass, och kostnaden för denna är enligt statistiken 44 600 kr så du har rätt att det är betydligt billigare. Däremot har dagisbloggen som du hänvisar till uppenbarligen inte gjort någon som helst efterforskning av vad kostnaden för förskoleverksamhet är utan tagit 160 000 rakt ur luften, alternativt hittat någon kommun som nån gång faktiskt har haft så hög kostnad per barn.

  Vad gäller vikarier är dit resonemang enbart giltigt ifall vikarien varit arbetslös och inte har gått på a-kassa. Eftersom att a-kassan också beskattas. I annat fall så blir inkomstökningen för kommunen lägre. Lägger vi därtill till det faktum att vikarier i genomsnitt har lägre lön än en fast anställd krymper denna rent spekulativa vinst ännu mer. Dessutom förutsätter detta att den som vikarierar inte kunde få ett annat jobb än om just någon blir hemma med barn, dvs ett antagande om en finit mängd med arbete, vilket generellt sätt inte är sant (dock möjligen relevant mitt under en finanskris).

  Jag rekommenderar en läsning av den tillgänglig statistik som finns istället för att bara ta siffror ur tomma luften.

 10. Anna Högberg Says:

  Viktor, istället för att ägna oss åt att märka ord så kanske det är mer konstruktivt att titta på vad detta faktiskt innebär? Den exakta kostnaden för dagis varierar som sagt.

  Vi befinner oss (om du hade missat det) i en lågkonjunktur, vilket innebär att arbetslösheten är hög. Det finns på inget sätt ont om tillgänglig arbetskraft. Den som går på föräldraledighet är lätt att ersätta. Ditt resonemang sjunker därför – du hade dock haft en poäng om det varit högkonjunktur och brist på arbetskraft.

  Den som vill vara föräldraledig längre kan vara det. Detta frigör dessutom, som en bonus, en tjänst på arbetsmarknaden – en tjänst som ofta blir en utmärkt inkörsport, då det är tämligen riskfritt för företag (med tanke på LAS) att plocka in en vikarie.

  Skatt fortsätter att komma in i ungefär samma omfattning – kostnaden är låg eller till och med en vinst för staten.
  En person som vill vara ledig får möjlighet att vara ledig.
  En person som vill jobba för möjlighet att ta ett vikariat.
  En dagisplats blir tillgänglig för någon som faktiskt behöver den.

  Jag tycker att det känns väldigt mycket som att detta ger bästa möjliga scenario.

  Jag förstår inte riktigt vad du har emot det hela? Att kostnaden för staten torde vara icke-existerande råder det väl knappast någon tvivel om, så länge den föräldralediga personen ersätts och det finns arbetslöshet i branschen?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: